נגישות דלג לאזור תוכן מרכזי
דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
הועדה לתכנון ובניה - טירה - מרכז מידע הנדסי
כותרת תמונה מספר 1
דף הבית»טפסים ונהלים

טפסים

 

 טפסים

 
  
  
(تصريح) للجنة التنظيم والبناء.pdf
  
הנחיות לתפעול אתרי בניה - الارشادات التوجيهية لتشغيل مواقع البناء.pdf
  
הצהרות מהנדס.pdf
  
טופס בדיקה ראשונית של תיק בניה מס مستند أولي لطلب ترخيص بناء.pdf
  
טופס בדיקה ראשונית של תכנית מפורטת מס טר مستند أولي لخارطة هيكلية.pdf
  
טופס בדיקה ראשונית של תשריט חלוקה מס مستند لفحص أولي لتقسيم قطع الأرض.pdf
  
טופס הצהרה על כמות פסולת בניין - مستند تصريح عن كمية المخلفات للبناء.pdf
  
טופס להגשת חישובים סטטיים - نموذج لحساب قوى المبنى.pdf
  
ייפוי כוח נוטריוני - توكيل.pdf
  
تصريح طلب للجنة المحلية للتنظيم والبناء بخصوص بناء عقار.pdf
  
تعليمات البناء حسب الخوارط المفصلة.pdf
  

פרטי התקשרות

  • מענה טלפוני בימים א'-ה' בין השעות 8:00-15:00:
  • טלפון: 09-7751447
  • פקס: 09-7751444
  • handasa@tira.muni.il

קבלת קהל

שעות קבלת קהל בוועדה לתכנון ובניה:

ימים א', ג', ה' בין השעות 8:00-15:30